Basınçlı hava şartlandırma sistemleri, istasyon tam kapasitede çalışırken (şebeke içindeki basınçlandırılmış havayı itmek için) verdiği debiye göre tasarlanırlar. Ancak, şebekede böyle bir direnç yokken (örneğin kompresörler düşük yükte veya boşta çalışırken) birden sistemin tekrar çalışması ile şebeke içindeki ani basınçlı hava akışının artması, kurutuculara ve filtrelere aşırı yük binmesine ve onların bozulmasına sebep olur. İstasyon içi basınçlandırma sitemleri işte bunun olmasını engeller. AMCS hem süreklilik arz eden basınçlı hava kalitesi hem de sistem güvenilirliği sağlar ve aynı zamanda şartlandırma ekipmanlarının servis ömrünü arttırır.

Basınçlı hava şartlandırma sistemleri, istasyon tam kapasitede çalışırken (şebeke içindeki basınçlandırılmış havayı itmek için) verdiği debiye göre tasarlanırlar. Ancak, şebekede böyle bir direnç yokken (örneğin kompresörler düşük yükte veya boşta çalışırken) birden sistemin tekrar çalışması ile şebeke içindeki ani basınçlı hava akışının artması, kurutuculara ve filtrelere aşırı yük binmesine ve onların bozulmasına sebep olur. İstasyon […]